Rubriky
Aktuality Nezařazené

VÝKONNÁ RADA: VÝKLAD, POKYNY A DOPORUČENÍ KE SKAUTSKÉ ČINNOSTI OD 9. ŘÍJNA

VÝKONNÁ RADA: VÝKLAD, POKYNY A DOPORUČENÍ KE SKAUTSKÉ ČINNOSTI OD 9. ŘÍJNA

Od 9. října do 25. října je rozhodnutím Vlády ČR dočasně zastavena skautská činnost s prvky osobního setkávání. Toto rozhodnutí má okamžitý a zásadní dopad na naši schopnost naplňovat naše poslání obvyklým způsobem. Věnujte prosím několik minut svého času a přečtěte si, co nám skautkám a skautům rozhodnutí vlády přináší, jaká jsou další doporučení a jaké máme nástroje pro to, abychom, s plným respektem k liteře i duchu nařízení, mohli pokračovat ve skautské činnosti online.

Kde jsme jako společnost

Počty nakažených dramaticky rostou. Na jaře jsme příliš nevěděli, jaká nákaza nás potkala. To teď již víme lépe, v něčem nám to dává možnost lépe reagovat, ale čísla nakažených jsou nesrovnatelně horší než na jaře. Můžeme mít různý pohled na to, kdy měl a má stát jednat a jak měl a má komunikovat, ale je zřejmé, že jsme jako společnost v krizové situaci. Jsou tu zpět omezení pro skoro každou oblast lidského života.

Kde jsme jako skautky a skauti

Na jaře jsme rychlým řezem přerušili naši běžnou činnost, přesunuli skautský program do online prostředí (s většími či menšími úspěchy) a věnovali velkou energii službě společnosti. Postupně jsme se pak v souladu s podmínkami navrátili skoro do běžného provozu, mimořádně dobře jsme zvládli tábory a letní vzdělávací kurzy. Zaznamenaných přenosů nákazy ve skautském prostředí je minimum, vše naznačuje, že naprostá většina vedoucích přistupuje s pokorou ke své odpovědnosti vychovatele i činovníka a s respektem ke Skautským koronavirovým doporučením. I přesto je nyní třeba opět naši činnost zásadně omezit a přispět ke zpomalení šíření nákazy.

Co obsahuje zákaz ze strany Vlády ČR
  1. října vydala Vláda ČR usnesení č. 995 a č. 996. Jedno platí od 9. do 11. října, druhé od 12. do 25. října. Ta obecně nastavují omezení pro setkávání osob (maximálně 10 v budově a 20 osob venku), omezují fungování různých institucí, sportovišť apod. A především zcela konkrétně zakazují provozovat zařízení nebo poskytovat osobám ve věku 6 až 18 let služby zaměřené na činnost “obdobnou” zájmovému vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost. To slovo “obdobné” je zásadní. Naše právní hodnocení, stejně jako stanovisko ČRDM neobsahují žádnou pochybnost o tom, že se na nás daný zákaz vztahuje.
Běžná skautská činnost je zakázána

Je zakázáno organizovat jakékoli setkávací aktivity pro jakkoli velkou (či malou) skupinu osob ve věku 6 až 18 let. Pokud bychom jako spolek (středisko, oddíl) takovou aktivitu uspořádali, dostáváme se do přímého rozporu s vládním nařízením. Nejsou možné schůzky ani výpravy, aktivity uvnitř ani venku. Zkrátka vůbec žádné osobní setkávání.

Jak je to s benjamínky do 6 let?

Setkávací aktivity dětí do 6 let nejsou vládním usnesením zakázány. Zároveň je zřejmé, že je po omezenou dobu žádoucí omezovat jakékoli zbytné setkávání jakýchkoli osob. Výkonná rada důrazně doporučuje skautským střediskům, aby aktivity pro děti do 6 let dočasně omezila naprosto stejně jako aktivity dětí nad 6 let, které jsou výslovně zakázané. Jiné jednání bychom v současné situaci pokládali za nezodpovědné.

Jak je to s rovery a rangers staršími 18 let

Výkonná rada doporučuje skautským střediskům, aby setkávání pro mladé dospělé dočasně omezila naprosto stejně jako aktivity mladých lidí do 18 let, které jsou výslovně zakázané. Jiné jednání bychom v současné situaci pokládali za nezodpovědné.

Jak je to s jednáními oddílových, střediskových a jiných rad a týmů

Výkonná rada doporučuje veškerá tato setkání převést do online prostoru. V naprosté většině případů je cíle takových jednání možné po dobu několika týdnů naplnit online skoro stejně dobře, jako při setkání tváří v tvář.

Jak je to se vzdělávacími akcemi

Na vzdělávání osob mladších 18 let se vztahuje zákaz vyplývající z usnesení vlády. U vzdělávacích akcí obecně Výkonná rada doporučuje jejich úplný přesun online. Stejně jako na jaře jsme si vědomi, že takové omezení komplikuje vzdělávání. Nemáme ale pochyb, že je to třeba, a po jarní zkušenosti jsme navíc přesvědčeni, že se s tím skautské vzdělávací akce umějí dobře vyrovnat. S velkým úsilím a nasazením, ale s dobrými výsledky. Stále platí zjednodušení pro vzdělávání, přijatá na jaře na začátku první vlny.

Jak se připravovat na podzimní prázdniny

Odhadujeme, že přestože jsou současná omezení platná nyní pouze do 25. října, budou spíše platná i v době podzimních prázdnin. Doporučujeme nevěnovat energii plánování vícedenních výprav v termínu kolem 28. října. Pokud by se situace výrazně zlepšila, možná existuje šance na nejvýše jednodenní výlety malých skupin (které lze případně připravit obratem). Ani taková situace nám ale nepřijde příliš pravděpodobná.

Začněme okamžitě se schůzkami online

Nečekejte na nic. Nečekejte, až budete mít dokonale připravený program. Nečekejte, až budete mít čas si to vyzkoušet nanečisto. Každá družina i oddíl si zaslouží péči svých rádců i vedoucích. Učme se a zkoušejme to (opět) za pochodu! V úterý 13. října si od 20 hodin pusťte živé vysílání SkautInfo TV Live: Jak na skautský program na dálku (tipy, zkušenosti, otázky a odpovědi), kde několik vedoucích představí, co jim fungovalo na jaře a jak na to. Dobrá doporučení pro vás ale máme už teď, a to metodická i technická.

Zúčastněte se Jamboree na internetu

Ne všechny aktivity pro oddíl musíte vymýšlet sami. O víkendu 16. až 18. října proběhne celosvětové Jamboree na internetu – JOTA/JOTI. Zapojte se do něj s oddílem, s družinou nebo jako jednotlivci. Není potřeba ani dokonalé technické vybavení, ani mimořádná jazyková výbava. Přihlaste se včas a užijte si to!

Duší i tělem být připraven/a

Opět je čas rozhlížet se, jestli kolem nás nejsou lidé, kteří potřebují naši pomoc. Stejně jako na jaře je na místě přistupovat i ke službě druhým velmi opatrně, nejednat na vlastní pěst, ale raději v partnerství s institucemi a využívat dospělých skautských dobrovolníků. Na celostátní úrovni se na nás již obrátila Linka seniorů Elpida se žádostí o obnovenou podporu. V nejbližší době o ní rozhodneme.

Milé sestry, milí bratři. Situace je skutečně vážná. Přistupujme k rizikům s plnou odpovědností. Nehledejme skulinky v opatřeních. Neseme odpovědnost za zdraví skautek a skautů i jejich blízkých, i těch, které jsme nikdy nepotkali. A každý neseme svůj díl odpovědnosti za dobré jméno skautingu jako hnutí lidí ohleduplných a zodpovědných vůči svému okolí.

Jménem Výkonné rady

Josef Výprachtický – José
starosta

Petr Vaněk – Permi | koronavirus@skaut.cz
místostarosta a koordinátor koronavirových opatření

P.S.: Jinak všechno stejně jako doposud. Základní rozcestník najdete na skaut.cz/koronavirus. Své případné dotazy směřujte na koronavirus@skaut.cz, na Kancelář ústředí v pracovní době (STS 776 720 220) nebo v případě zásadních a urgentních dotazů na Skautskou krizovou linku (737 205 520).

https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/5328-vykonna-rada-vyklad-pokyny-a-doporuceni-ke-skautske-cinnosti-od-9-rijna-a-doporuceni-ke-skautske-cinnosti-od-9-rijnahttps://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/5028-rozhodnuti-starosty-skautska-cinnost-pozastavena-od-11-brezna-do-odvolani?autologin=1