Ubytování

Možnost ubytování malých i většich skupin osob v podkrovních prostorách ve vlastních spacacích na karimatkách nebo na omezeném počtu matrací ve třech samostatných místnostech.

K dispozici je sociální zařízení a vybavená kuchyňka.

 CENÍK – POPLATKY ZA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU

Ceník a objednávkový formulář 

POPLATKY ZA VÍKENDOVÉ AKCE:

POBYTOVÝ POPLATEK ZA OSOBU (den + noc)
1 – 19 osob 120,00 Kč
20 – 29 osob 110,00 Kč
více jak 30 osob 100,00 Kč
Děti do 3 let zdarma
Děti od 3 do 5 let včetně 60,00 Kč
Děti od 6 let hradí plnou částku
PRO SKAUTY ZA OSOBU 80,00 Kč
množstevní sleva se neuplatňuje
Děti do 3 let zdarma
Děti od 3 do 5 let včetně 40,00 Kč
Děti od 6 let hradí plnou částku
DENNÍ POPLATEK – účastník bez přespání 80,00 Kč
POPLATEK ZA PSA 100,00 Kč
ZAPŮJČENÍ LŮŽKOVIN A POVLEČENÍ (minimálně od 2 nocí) 40,00 Kč
STORNO POPLATEK (při zrušení akce měsíc předem) 500,00 Kč
STORNO POPLATEK (při zrušení akce 14 dní předem) 1 000,00 Kč
STORNO POPLATEK (při zrušení v den akce ) 1 500,00 Kč
V topné sezóně a při přání zatopit účtujeme o 10,-Kč na osobu více!!!

Storno pobytu musí proběhnout telefonicky či osobně !!!

 POPLATEK za úklid (níže úklid na vile) 700,00 Kč

POPLATKY ZA JEDNORÁZOVÉ AKCE NA VILE:

PRONÁJEM SÁLU /pro promítání, konference apod./
4 hodiny 500,00 Kč
8 hodin 800,00 Kč
12 hodin a více 1 000,00 Kč
 PRONÁJEM DĚTSKÉ HERNY pro předškoláčky 40 Kč / dítě
 a nebo za celou místnost 100,00 Kč
ZDARMA K VYUŽITÍ:
BEACHVOLEJBALOVÉ HŘIŠTĚ a velký travnatý prostor pro další sportovní aktivity
OHNIŠTĚ S PŘÍRODNÍM POSEZENÍM
VENKOVNÍ TERASA S POSEZENÍM /možnost grilování/
PARKOVÁNÍ /4-6 aut v oploceném pozemku/
VELKÝ POČET MÍSTNOSTÍ /týmovna, klubovny, místnost vybavená pro prezentace/
PLNĚ VYBAVENÁ KUCHYŇ
CENTRUM PRO VŠECHNY NABÍZÍ:
PRONÁJEM TRAMPOLÍNY 430 cm /lze i na půlden/ 1 000,00 Kč
PRONÁJEM TRAMPOLÍNY 270 cm /lze i na půlden/ 500,00 Kč
PRONÁJEM LUKOSTŘELBY /za jeden luk/ 300,00 Kč
PRONÁJEM VÝTVARNÉ DÍLNY /místnost se základním výtvarným materiálem – nůžky, lepidla, válečky aj./ 200,00 Kč
keramický materiál  /keramická hlína a pomůcky na její zpracování/  od 20,00 Kč
hedvábí /hedvábné kapesníčky, šátky, šálky, vitrážky, deštníky a zažehlovací barvy na hedvábí/ od 30,00 Kč
Pracovník pro výtvarné či sportovní činnosti 100,00 Kč /hod /DPP
CENÍK ZAPŮJČENÍ VODÁCKÉHO VYBAVENÍ:
Kanoe 50,- / den
Pramice 80,- / den
Vesta 10,- / den
Pádlo 10,- / den
Vlek 100,- / den
Aktualizace ceníku:  1. 4. 2015

 CENÍK ZAPŮJČENÍ VODÁCKÉHO VYBAVENÍ:

 1. Každá skupina pobývající na Tortuze musí mít svého vedoucího, který se správcem projednává veškeré požadavky a kterému správce předá MSS Tortuga do užívání.
 1. Vedoucí svým podpisem stvrzuje dodržování tohoto provozního řádu a seznámení všech ubytovaných s tímto řádem. Nedodržení provozního řádu bude sankciováno okamžitým ukončením pobytu, zákazem dalšího využívání MSS Tortuga a úhradou nákladů, které porušením provozního řádu vzniknou, včetně úhrady poplatku za ubytování do plánovaného konce akce.
 1. Při začátku akce bude správcem nebo jím pověřenou osobou provedena instruktáž o bezpečnosti a provozu MSS Tortuga. Vedoucí zodpovídá za dodržování bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.
 1. Všichni ubytovaní jsou dále povinni dbát pokynů a nařízení správce a dalších pověřených osob, jsou také povinni respektovat a dodržovat veškeré pokyny a nařízení vyvěšená v prostorách MSS Tortuga. Nedodržení bude opět sankciováno dle vyvěšených pokynů v jednotlivých místnostech.
 1. Při předání objektu k užívání vedoucí skupiny sdělí přesný počet osob, který se akce zúčastní jak po celý pobyt i případně jen na návštěvu či lektorování a při odjezdu předá správci vyplněný výkaz účastníků. Dále uhradí poplatky za ubytování dle aktuálního ceníku. /více Ceník/.
 1. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou ubytovaní povinni neprodleně hlásit správci. Způsobenou škodu ubytovanými taktéž vedoucí neprodleně nahlásí správci, se kterým se následně dohodne na nápravě škody. MSS Tortuga neodpovídá za škodu vnesených věcí ubytovanými do prostor.
 1. V celém objektu skautské základny (vnitřní a vnější prostory) jsou omezené podmínky rozdělávání otevřeného ohně a pro kouření. Kuřácký koutek je vymezen v prostoru u popelnic (připravená nádoba, nedopalky nevhazovat do popelnice). Svíčky uvnitř objektu se mohou používat pouze v připravených svícnech v přízemí a v prvním patře budovy. Použití ohniště se hlásí dopředu správci a vedoucí je zodpovědný za bezpečnost použití a zodpovědné chování skupiny.
 1. Při jakékoliv činnosti na zahradě a v objektu MSS Tortuga je třeba dodržovat zásady bezpečnosti, zachovávat pravidla občanského soužití, respektovat potřeby ostatních ubytovaných a sousedů. Je třeba nekonat nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost osob a majetku, narušit pořádek, čistotu a klid. Ve venkovních prostorách MSS Tortuga je stanoven noční klid v době od 22.00 do 7.00 a ve vnitřních prostorách po dohodě správce s vedoucím od 24.00 do7.00. V této době je výslovně zakázáno používat nahlas jakékoliv přijímače, reprodukovanou hudbu a jinak způsobovat hluk apod. Za toto zodpovídá vedoucí skupiny.

Junák-český skaut, přístav www.tortuganymburk.cz

Modrá flotila Nymburk, z.s. e-mail: modraflotila@seznam.cz IČ: 62444107

Kolínská 282, 288 02 Nymburk www.modraflotila.cz č. účtu: 196234780/0300

 1. Požívání alkoholických nápojů je ve vnitřních i venkovních prostorách MSS Tortuga zakázáno.
 1. Vedoucí zodpovídá za stálé uzamčení branky do objektu a hlavního vchodu do budovy a za zapůjčené klíče. Při ztrátě klíčů platí ubytovaní náklady na výměnu zámku a pořízení nových klíčů.
 1. Ubytovaní při odchodu na venkovní program zkontrolují zhasnutí, uzavření oken, zejména střešních v podkrovních místnostech, kam může zatéci. V dolních místnostech zajistí dveře, v koupelnách zkontrolují, že neteče voda.
 1. Ve vnitřních prostorách MSS Tortuga se využívá výlučně vlastního či erárního přezutí. Venkovní obuv je třeba řádně odkládat do botníků, aby v chodbě byla zajištěna průchodnost a dodržena čistota.
 1. Po skončení akce zajistí vedoucí skupiny úklid používaných prostor, tzn. předá všechny použité místnosti ve stavu, v jakém je přijal /více Úklid na vile/ či uhradí poplatek za úklid /více Ceník/ a proti potvrzení finančně vyrovná poplatky dle bodu 3.
 2. Na Tortuze je možný pobyt se psem za poplatek./více Ceník/

Provozní řád je platný od 3.10.2013

správce +420 604 718 176

Kučerová Zuzana Vedoucí střediska Modrá flotila +420 737 949 632, 325 51 59 05, 481 591 711

Čenovská Klára Zástupce vedoucího střediska Modrá flotila +420 604 645 752

Janků Jiří v případě nutnosti +420 728 334 311

Kučerová Jana v případě nutnosti +420 737 982 655